REKLAMA

Kolejne spotkanie z cyklu „Niedziela z kustoszem” odbędzie się 22 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w Muzeum Etnograficznym przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

Tym razem po fragmencie wystawy stałej poświęconej malowanym skrzyniom ludowym — niezwykle efektownym i barwnym meblom, należącym do kanonu wyposażenia wnętrza XIX-wiecznej chaty chłopskiej, oprowadzać będzie kierownik Muzeum Etnograficznego — Michał Kwiatkowski.