REKLAMA

22 września na wystawie czasowej „Prowincja” powrót po 30 latach. Kolekcja prac pokonkursowych (1985–1989) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Niedziela z kustoszem”.

W trakcie oprowadzania po ekspozycji zostanie przypomniana idea ogólnopolskich konkursów plastycznych sprzed trzech dekad oraz omówiona, powstała w ich efekcie, muzealna kolekcja obrazów, grafik i rysunków. „Polska B” była pokazywana na nich zarówno przez pryzmat brzydoty, złych nawyków np. pijaństwa, jak i barwnego kiczu, niekiedy w krzywym zwierciadle lub nostalgicznie. W niektórych dziełach sprzed ponad 30 lat widzimy spojrzenie na Polskę prowincjonalną „przez różowe okulary” czy przez symbole religijne.

Organizatorzy zapraszają do dyskusji o prowincji, która w sztuce była tłem do opowiedzenia historii, a nawet zaspokojenia ambicji w ukazywaniu problemów socjologicznych, pretekstem do ciekawych rozwiązań formalnych. W czasie spotkania będzie można zastanowić się czy przez pryzmat dzieł sztuki możemy opisać „Polskę B” u schyłku PRL-u? Jakie byłby obrazy prowincji, gdyby konkurs ogłoszono w tym roku? Czy pokazano by ją w krzywym zwierciadle, czy realistycznie z uwzględnieniem wszystkich zmian w zasobności mieszkańców i w sferze poglądów. A może, jak w wielu serialach telewizyjnych byśmy zobaczyli upudrowany, pocztówkowy świat, miły landszaft, pozbawiony realiów.

Minione konkursy „Prowincja” mogą prowokować rozmowę o mecenacie państwa kiedyś i dzisiaj czy potrzebie we Włocławku działań o charakterze ogólnopolskim, zastanowienia się, na ile lęk przed samym słowem prowincja, prowincjonalny zniechęca do podejmowania prób ich reaktywowania.

W czasie „Niedzieli z kustoszem” zostaną dodatkowo pokazane dwa obrazy powstałe w wyniku akcji towarzyszących wystawom „Prowincja” w 1989 r. i w 2019 r., a także pamiątki związane z organizacją konkursów.