REKLAMA

W najbliższą niedzielę, 20 września br., o godz. 12.00, w Zbiorach Sztuk przy ul. Zamczej 10/12, odbędzie się oprowadzenie kuratorskie na wystawie czasowej: Włocławska wytwórnia sztucznego marmuru „Lavinit. Krupka i Perlicz” 1923-1939.
Autorka wystawy Karolina Bandziak-Kwiatkowska przybliży historię powstania i działalności włocławskiej spółki produkującej wyroby dekoracyjne i użytkowe z „czarnego marmuru” . Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia historyczne i zachowane archiwalia dotyczące działalności firmy. Wyjaśniona zostanie nazwa „lavinit” i technika wykonywania przedmiotów. Spotkanie będzie również okazją do omówienia nurtujących tematów takich jak dlaczego lavinit kojarzony jest z Wulkanitem-Grudziądz oraz co wspólnego ma czarny marmur z Włocławka z ówczesnym rynkiem wyrobów ceramicznych w Niemczech , Czechach, Francji, Austrii, Szwecji oraz Stanach Zjednoczonych. Ponadto poruszone zostaną najważniejsze problemy związane z konserwacją i przechowywaniem wyrobów wykonanych z masy lavinitowej.
W związku z obostrzeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, spotkanie odbędzie się przy zachowaniu ogólnie obowiązujących zasad dystansu społecznego (1,5 m odstępu) i reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maska lub przyłbica ochronna). 
Informacja opublikowana jest pod adresem: http://muzeum.wloclawek.pl/zapraszamy-niedziele-kustoszem-zbiorach-sztuki/ .