REKLAMA

Prawo pracy, prawo cywilne, sprawy karne i administracyjne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
ubezpieczenia społeczne – to tylko niektóre dziedziny, w ramach których można uzyskać
darmową pomoc prawną.
W 2022 roku cztery punkty zlokalizowane na osiedlach: Zazamcze, Południe,
Śródmieście i Kazimierza Wielkiego udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszkańcom Włocławka.
Siedziby punktów to:
Włocławek, ul. Mechaników 1 – od poniedziałku do piątku, od godz.15.00 do godz.
19.00; punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych;
Włocławek, Plac Staszica 1 – od poniedziałku do piątku, od godz. 14.00 do godz. 18.00;
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez adwokatów (w porównaniu do
roku 2021 nastąpiła zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnych porad prawnych z ul.
Żytniej 58 na ul. Plac Staszica 1 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Zdzisława Arentowicza).
Włocławek, ul. Żabia 12a – od poniedziałku do piątku, od godz. 8.30 do godz. 12.30;
punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obsługiwany przez
organizację pozarządową;
Włocławek, ul. Długa 28 – od poniedziałku do piątku, od godz. 13.00 do 17.00; punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez organizację pozarządową.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji pracy punktów można otrzymać pod nr
telefonu 54 414-49-20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 bądź za
pośrednictwem email npp@um.wloclawek.pl. Dzwoniąc pod ten numer lub wysyłając e-
mail można oczywiście również zarezerwować wizytę.