REKLAMA

Zachęcamy do korzystania z nieodpłatnych
porad prawnych udzielanych przez adwokatów i radców prawnych. Udzielanie porad
odbywa się w trybie hybrydowym (stacjonarnym oraz zdalnym).
W punkcie przy ul. Mechaników 1 (bursa szkolna) tryb stacjonarny (wizyta w punkcie)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00. Tryb zdalny za
pośrednictwem poczty email lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od
15:00 do 19:00.
W punkcie przy Placu Staszica 1 (siedziba biblioteki) tryb stacjonarny od poniedziałku
do piątku w godz. 14:00 – 18:00, tryb zdalny za pośrednictwem poczty email lub
telefonicznie również od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00.
W punkcie przy ul. Długiej 8 tryb stacjonarny od poniedziałku do piątku w godzinach od
13:00 do 17:00. Podobnie tryb zdalny za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie –
od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00.
W punkcie przy ul. Żabiej 12a tryb stacjonarny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:30 do 12:30. Tryb zdalny za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 12:30.