REKLAMA

Uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych Marcin Pryliński pod opieką J. Dąbrowskiego, w ciągu dwóch tygodni zbudował urządzenie pod nazwą „INVENT”. Wszystkie elementy zostały przez niego zaprojektowane a następnie wydrukowane w technologii 3D przy pomocy drukarki. Całość projektu uzupełniają proste układy elektroniczne. 

Maszyna została zgłoszona do konkursu „Niesamowita maszyna” ogłoszonego przez Politechnikę Białostocką.

Konkurs polega na samodzielnym zbudowaniu urządzenia/maszyny, która wprawiona w ruch powinna samodzielnie pracować w czasie pomiędzy 20 a 120 sekundami. Do budowy mogą być wykorzystywane przedmioty codziennego użytku. Całość musi być zaprezentowana w postaci 2 minutowego filmu.

Pełna informacja na ten temat, wraz z filmem, jest opublikowana na stronie: https://www.zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2019_2020/niesamowita_maszyna.php