REKLAMAWystawa „W pracowni artystów” to pierwsza w historii muzeum we Włocławku
ekspozycja, która pokazuje kulisy powstawania dzieł sztuki. Zaprasza do zaaranżowanyc
pracowni artystów włocławskich XX – XXI wieku, w których można zobaczyć oryginalne
elementy wyposażenia, rekwizyty, szkice, fotografie należące kiedyś do malarzy, rzeźbiarzy,
ceramików czy grafików. Ponadto prezentuje zdjęcia twórców ukazujące ich przy pracy,
pozujących z paletą czy dłutem.


Różnorodność pracowni, ich wyposażenia, wynika przede wszystkim z profesji
artystów. Inne sprzęty są niezbędne w atelier malarza — sztalugi, podesty, draperie,
rekwizyty; inne w pracowni rzeźbiarskiej czy ceramicznej, w której niezbędne są kawalety,
dłuta, szpachle i materiały — kamień, drewno, glina, gips. Z kolei dla grafika warsztatowego
najważniejsze są poza wygodnym stołem czy prasą do wykonywania odbitek — płyty
metalowe, klocki drewna czy kawałki linoleum oraz dłuta, wałki itp. Ponadto każdy artysta
miał indywidualne potrzeby i upodobania. To powodowało, że zarówno pracownia w jego
domu, jak i w miejscu zatrudnienia odzwierciedlała osobowość twórcy. Osobistego
charakteru każdego miejsca pracy artyście nadawały ukończone dzieła ustawione na regałach,
pod ścianami, szkice, prace nieskończone, czasem nieudane czy uszkodzone realizacje,
pomocne rekwizyty, prywatne przedmioty użytkowe.
W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w spuściznach poszczególnych artystów
znajdują się poza ich dziełami także liczne szkice czy narzędzia pracy. Zbiór jest różnorodny,
bardzo ciekawy i po wielu latach gromadzenia, pierwszy raz zostanie udostępniony w tak
szerokim zakresie. Kolekcję stanowią pojedyncze „pracowniane” eksponaty i pozyskane
niemal kompletne wyposażenia pracowni m. in. Tadeusza Szadeberga w 1994 r. czy w
bieżącym roku pracowni ceramicznej Aleksandry Domanowskiej.
Nadrzędnym celem wystawy jest pokazanie atelier, odpowiadających profesjom
twórców z wykorzystaniem dzieł wielu artystów, a w ich aranżacji stworzenie miejsc, w
których można poczuć atmosferę twórczej pracy.
Cztery pracownie — malarska, rzeźbiarska, graficzna i ceramiczna są kompilacją
rekwizytów, szkiców, dzieł należących m.in. do Henryka Sokołowskiego, Aleksandra
Laszenki, Jana Stępnia, Franciszka Kwiatkowskiego, Wiesława Dembskiego, Waldemara

Dołęgowskiego, Wacława Bębnowskiego, Tadeusza Szadeberga, Wita Płażewskiego, Leona
Płoszaya, Marii Brodzińskiej, Janusza Nowierskiego, Kazimierza Borkowskiego, Jana
Sowińskiego, Aleksandry Domanowskiej.
Wystawę ze względu na czas pandemii i zamknięte dla zwiedzających muzeum,
prezentujemy na stronie muzealnej. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć. W planach mamy udostępnienie ekspozycji na stronie internetowej.