REKLAMA

Kolejny raz włocławskie placówki oświatowe pozyskują środki finansowe na wzbogacenie działalności edukacyjnej młodego pokolenia w dwóch projektach o łącznej wartości prawie 100 000 złotych.

W Przedszkolu Publicznym nr 16 realizowany będzie projekt „Sensoryczny Ogród Ekoludka” podczas którego przedszkolaki będą miały szansę stworzyć i pielęgnować własny ogródek co wpłynie na właściwą stymulację zmysłów sprzyjającą prawidłowemu rozwojowi, dostarczy wielu doznań i wzbudzi zaciekawienie przyrodą, a także może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia.

W Zespole Szkół nr 11 realizowany będzie projekt „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem” w ramach którego odbywać się będą zajęcia socjoterapeutyczne, matematyczne, językowe, sportowo – rekreacyjne oraz warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym. Zajęcia wpłyną na kształtowane umiejętności i zdolności interpersonalnych dzieci.