REKLAMA

3 stycznia 2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. To nowe świadczenie, które ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz źródła ogrzewania gospodarstwa domowego.

Na terenie miasta Włocławek zadanie realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, ul. Ogniowa 8/10, tel. 54 423 23 28, 54 423 23 27. Wypełnione wnioski można składać w MOPR lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-16.00, Środa – Czwartek 7.30-15.30, Piątek 7.30-15.00 (uwaga: w piątek 7 stycznia 2022 r. MOPR jest nieczynny).

Druk wniosku do pobrania oraz wskazówki pomocne przy wypełnianiu dokumentu można znaleźć pod adresem: http://bip.mopr.wloclawek.pl/artykul/21/470/dodatek-oslonowy