REKLAMA

Zespół Szkół nr 3 rozpoczyna realizację projektu: „Klub Świetlik” . 

Celem tego przedsięwzięcia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, odbywających się po lekcjach w formule Klubu Młodzieżowego w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.

W „Klubie Świetlik” prowadzone będą m.in. zajęcia artystyczno-terapeutyczne: arteterapia z sensoterapią, muzykoterapia, gry i zabawy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania filmowe i teatralne. Prezentowane będą również bardzo ważne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki.

Informacja o projekcie: https://www.zs3wek.pl/