REKLAMA

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym, które wyłoni operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obsługujących linie w naszym regionie w okresie od 12 grudnia 2021 do 14 grudnia 2030, zostało opublikowane w internetowym suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Zgodnie z założeniem, wybrany model podziału zamówienia – z dziesięcioma szczegółowo opisanymi pakietami – ma sprawić, iż samorządowe władze województwa będą mogły zagwarantować siatkę połączeń odpowiadającą potrzebom społecznym. Ponieważ takie są oczekiwania mieszkańców, ma zostać zwiększona liczba obsługiwanych linii, a także zlikwidowane zjawisko wykluczenia komunikacyjnego i białe plamy na regionalnej mapie publicznego transportu pasażerskiego. Lepiej sprofilowana siatka połączeń będzie zachęcała do korzystania z kolei nowych pasażerów.

Postępowanie przetargowe jest w tym przypadku przedsięwzięciem niezwykle złożonym, ponieważ chodzi o 9-letnie kontrakty o łącznie blisko miliardowej wartości. Dlatego wcześniej przeprowadzono konsultacje rynkowe, w toku których weryfikowano wypracowane wstępne założenia poprzez skonfrontowanie ich z realnymi możliwościami rynku, co przedłużyło proces przygotowywania postępowania.

Komunikat prasowy na ten temat jest opublikowany na stronie: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/37667-nowy-przetarg-kolejowy-ogloszony