REKLAMA

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie.

Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, która ruszyła 6 lipca 2021 r.

Szczegóły na stronach internetowych: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/# oraz https://www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-703-od_dzisiaj_obowiazuja_zmiany_w.html