REKLAMA

16 grudnia 2020 r. zostało opublikowane Zarządzenie Prezydenta Włocławka w sprawie utworzenia nowego obrębu ewidencyjnego Michelin KM 23.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r. Od tego dnia nasze miasto zwiększa swoje granice o 76,44 ha co umożliwi realizację planowanych inwestycji drogowych, które służyć będą mieszkańcom miasta oraz mieszkańcom Gminy Włocławek. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie systemu komunikacji w jednostce strukturalnej Michelin jest przedsięwzięciem bardzo pożądanym społecznie. Mieszkańcy wielokrotnie, w różnej formie, zwracali się z prośbą do Władz Miasta o podjęcie działań w tym kierunku.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka w tej sprawie: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-4402020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-16-grudnia-2020-r-zw-sprawie-utworzenia-nowego-obrebu-ewidencyjnego-w-jednostce-ewidencyjnej-046401_1-miasto-wloclawek/