REKLAMA

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 3 listopada 2021 r. został określony wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego w budynkach nowo wybudowanych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

Przypomnijmy, że Rada Miasta Włocławek w dniu 28 września 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXIX/123/2021 w sprawie określenia terminu naboru i miejsca składania wniosków o najem lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Celulozowej. Zgodnie wytycznymi uchwały, niezbędne było określenie wzoru wniosku, który będzie składany przez wnioskodawców ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego w budynkach nowo wybudowanych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

Wnioski dotyczące ulicy Celulozowej będzie można składać od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 14 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w Biurze Obsługi Mieszkańców, na stanowisku Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Projekt listy zostanie ogłoszony do 8 kwietnia 2022 r., a lista podana do publicznej wiadomości do dnia 13 czerwca 2022 r.

Uchwała Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia terminu naboru i miejsca składania wniosków o najem lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Celulozowej: https://wloclawek.esesja.pl/rejestr_uchwal

Zarządzenie nr 409/2021 Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie określenia wzoru wniosku o przydział lokalu mieszkalnego w budynkach nowo wybudowanych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-4092021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-3-listopada-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-wniosku-o-przydzial-lokalu-mieszkalnego-w-budynkach-nowo-wybudowanych-z-mieszkaniowego-zasobu/