REKLAMA

Nowy „budżetowy” serwis Urzędu Miasta. Jest to wygodna i przejrzysta forma, na co wydawane są pieniądze przez Miasto Włocławek w 2020 r. Jak informuję UM sprawdzić również można skąd pochodzą pieniądze wydatkowane w tegorocznym budżecie. Można zobaczyć wszystkie dochody jak i wydatki miasta: opisowo i w wykresie. 

Jest dostępna np. opcja, która szczegółowo wskazuje wydatki miasta w poszczególnych kategoriach, m.in.: oświata i wychowanie, rodzina, kultura fizyczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, transport i łączność, ochrona zdrowia czy turystyka. Łącznie dostępne są 23 kategorie.

Ciekawostką w serwisie, a zarazem opcją ważną i realnie przydatną, jest Kalkulator Mieszkańca. To symulacja pozwalająca mieszkańcowi sprawdzić, jaką część podatku gmina lub miasto wyda na poszczególne zadania. Należy w kalkulatorze wpisać miesięczne wynagrodzenie brutto a kalkulator obliczy miesięczny podatek, który zasili budżet samorządu. Kalkulator uwzględnia dwa progi podatkowe, tj. 17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto. Odliczane są od niego koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość podatku nie uwzględnia ulg i indywidualnych odliczeń od podatku.

Zachęcamy do korzystania z serwisu: https://wloclawek.budzetyjst.pl/