REKLAMA

Zamknięcie ma obowiązywać od 4 grudnia 2020 r., przez co najmniej 2 tygodnie.

Ta zmiana w organizacji ruchu ma związek z przystąpieniem do kolejnego etapu realizacji robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej.

Od 8 do 12 grudnia 2020 planowane jest zamknięcie jezdni przy ul. Okrężnej.

Zamknięcie spowodowane będzie budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. Okrężnej 2.