REKLAMA

Projekty zadań mieszkańcy Włocławka będą mogli zgłaszać już od najbliższego poniedziałku, tj. w terminie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 21 lipca 2019 roku drogą elektroniczną (system do składania projektów dostępny na stronie https://bo.wloclawek.eu/ ) bądź przez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urny.

Urny będą wystawione w: budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13; budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a; budynku włocławskiej Straży Miejskiej, ul. Bojańczyka 11/13.

Formularze zgłoszenia projektu będą wyłożone przy urnach, można je również pobrać ze strony http://www.wloclawek.pl/ oraz https://bo.wloclawek.eu/

Weryfikacja złożonych projektów będzie prowadzona do 23 sierpnia 2019 roku. Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do dnia 26 sierpnia 2019 roku. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 16 września 2019 roku. Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie zostanie opublikowany 17 września 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl na stronie dedykowanej WBO bo.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek. Głosowanie odbędzie się w terminie od 17 września 2019 roku do 01 października 2019 roku. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

Na realizację projektów wyłonionych w procedurze WBO na rok 2020 łączna pula środków wynosi 4.000.000 złotych (maksymalna wartość dla pojedynczego projektu – 1.000.000 złotych).

Zarządzenie nr 291/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2912019-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-24-czerwca-2019-r-w-sprawie-wloclawskiego-budzetu-obywatelskiego-na-rok-2020