REKLAMA

Od dnia 14.12.2020 do 11.01.2021. będzie zamknięta ul. Planty II na odcinku od ul. Łubnej do ul. Kaliskiej.

Planowane zamknięcie dla ruchu kołowego związane jest z przebudową niniejszego odcinka ulicy.