REKLAMA

Urząd Miasta ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku od nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Piekarskiej 25 do ulicy 3 Maja oraz na budowie dwóch nowych studni żelbetowych.

Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Piekarskiej będzie częścią zadania inwestycyjnego: „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska”.

Termin otwarcia ofert w tym postępowaniu to 11 marca 2021.