REKLAMA

Rozdaj pracy: praca w magazynie przy sortowaniu i układaniu owoców cytrusowych

Liczba miejsc pracy: 100

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo + praca w godzinach nadliczbowych / praca zmianowa po 8h (rano i po południu)

Wymagania: doświadczenie w podobnej pracy, dobry stan zdrowia (ciśnienie w normie, zdrowy układ mięśniowo-szkieletowy)

Czas trwania: ok. 3 miesięcy (wcześniejsze opuszczenie pracy spowoduje finansowe obciążenie pracownika związane z kosztami zakwaterowania do końca trwania kontraktu tj. do lutego)

Rozpoczęcie pracy: listopad 2019    Zakończenie pracy: styczeń 2020 (ew. luty 2020)

Wynagrodzenie:

  • brutto: 7,46 euro/godz( nadgodzina 7,85 euro /godz)
  • netto: 6,68 euro/godz(nadgodzina – 7,03 euro/godz)po odliczeniu ubezpieczenia społecznego (6,40%) i podatku (4%)

Zakwaterowanie

  • koszty: ponoszone w 100% przez pracownika, ponadto pracownik ponosi koszt zużycia wody, gazu, prądu, najmu – odciągane będą przez firmę przy każdej wypłacie – orientacyjny miesięczny koszt wynajmu mieszkania ok. 170 euro
  • opłata dla pośrednika nieruchomości– 120 euro (opłata jednorazowa)
  • miejsce: VALENCIA – m.in. Playa Puebla de Farnals, Playa del Puig, Massalfasar

Koszty wyżywienia: ponosi pracownik

Koszt nr N.I.E.: ok. 80 euro (jednorazowa opłata) – w przypadku osób nieposiadających powyższego numeru

Opieka medyczna – zagwarantowana

Przedsiębiorstwo: FONTESTAD, S.A.

Miejsce pracy:  WALENCJA

Przejazd do Hiszpanii i z powrotem: organizowany przez pracodawcę, koszty podróży ponoszone będą przez pracownika (firma będzie dokonywała potrąceń z wypłaty co dwa tygodnie aż do całkowitego pokrycia kosztów biletu (240 euro). W przypadku rezygnacji z wyjazdu do Hiszpanii oraz zerwania kontraktu pracodawca może obciążyć kosztami transportu.

Bagaż: obowiązuje jedna torba do 25 kg oraz jedna mała do 10 kg.W przypadku nadbagażu kandydat nie zostanie wpuszczony do autokaru.

Sposób aplikacji: osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na jeden z poniższych adresów:

  1. pocztą tradycyjną lub osobiście na jeden z poniższych adresów:
  2. Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń                                                                           

           z dopiskiem Pośrednictwo Pracy

  • WUP Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy, ul. Paderewskiego 26, 85-75  

          Bydgoszcz z dopiskiem Pośrednictwo Pracy

  • WUP Oddział Zamiejscowy we Włocławku, ul. Bulwary 5b, 87-800 Włocławek                

           z dopiskiem Pośrednictwo Pracy

  1. pocztą mailową na adres: posrednictwo.pracy@wup.torun.pl z dopiskiem „Hiszpania 2020”.

Oferta ważna do odwołania.

Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączeniu.

Jednocześnie pracodawca zastrzegł, iż w celu podpisania kontraktu niezbędne będzie uprzednie przesłanie zeskanowanego dowodu osobistego celem założenia konta bankowego oraz wydania numeru N.I.E. Przekazanie danych pracodawcy nastąpi za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń, zapewniających skuteczną ochronę danych osobowych.