REKLAMA

Pod adresem: https://ckbrowarb.pl/oferta-zajec-w-sezonie-artystycznym-20202021 / Centrum Kultury „Browar B.” publikuje bogatą ofertę edukacji artystycznej i kulturalnej. Wraz z filiami: „Zazamcze”, „Stara Remiza” i „Łęg” kieruje swoje propozycje zarówno do dzieci i młodzieży, jak i grup wielopokoleniowych.

Rok artystyczny 2020/2021 to czas dalszego rozwijania pasji, zainteresowań i talentów, a poprzez wszechstronną i zróżnicowaną działalność wyznaczania nowych kierunków aktywności społeczności lokalnej.

Zajęcia w roku artystycznym 2020/2021rozpoczynają się w budynku przy ul. Łęgskiej 28 i we wszystkich filiach w najbliższy poniedziałek, 14 września br.