REKLAMA

Państwowy Instytut Geologiczny opublikował dzisiaj rano na swojej stronie opracowanie dotyczące nowoodkrytych złóż gazu łupkowego na terenie Polski. Jak wynika z dokumentu, pod Włocławkiem znajdują się jedne z największych złóż na terenie całego kraju.

Złoża gazu łupkowego pod miastem Włocławek zostały wykryte w ramach tzw. drugiego rzutu eksploracyjnego – wyjaśnia dla wlc.pl Janusz Łukasiewicz z Wyższego Urzędu Górniczego – Zarówno technologia znajdowania, jak i wydobycia gazu łupkowego poszła znacznie naprzód od pierwszych prób, które zaczęliśmy prowadzić na terenie naszego kraju sześć lat temu. Dlatego na terenach „rokujących” prowadzone są cyklicznie odwierty, w celu odnajdywania nowych złóż gazu. W tym zakresie cały czas współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa.

Jak duże są złoża gazu pod Włocławkiem? Okazuje się, że są bardzo duże.

Mamy tu do czynienia z jednym z największych złóż odkrytych do tej pory w Polsce – wyjaśnia dr Jan Pająk z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Oceniamy je na co najmniej 15 do 17 miliardów . W przygotowanym przez nas opracowaniu, potencjalne złoża oznaczono jaskrawymi kolorami. Jak widać, część klastrów gazu znajduje się w korycie rzeki Wisły, inne są na terenie samego miasta.

Wydobycie gazu wiązałoby się z wyburzeniem części obecnie istniejącej zabudowy. Gaz łupkowy pozyskuje się bowiem poprzez perforację skały. W ciągu ostatnich lat opracowano technologię kruszenia hydraulicznego, w celu stworzenia sztucznych pęknięć w okolicy odwiertów. Dla szybów łupkowych często stosuje się otwory kierunkowe, o długości odgałęzień do około 3 km, w celu maksymalizacji powierzchni obsługiwanej przez odwiert. Oznacza to, że nie wystarczy przygotować miejsca dla samego odwiertu, ale, aby zachować bezpieczeństwo, należy usunąć wszystkie budynki w promieniu prowadzonych prac wydobywczych.

Redakcja wlc.pl uzyskała informacje z Ministerstwa Ochrony Środowiska o planowanym na najbliższe dni wydaniu koncesji na rozpoczęcie próbnych odwiertów. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, jakie przedsiębiorstwa rozpoczną wydobycie gazu i w jakich lokalizacjach będą prowadzone prace.

W Polsce, pierwszy gaz łupkowy zaczął być wydobywany 21 lipca 2013 r. z odwiertu Łebień LE-2H w pobliżu Lęborka. Z otworu w ramach testu produkcyjnego wydobywa się obecnie ok. 8 tysięcy metrów sześciennych gazu na dobę. Jest to pierwszy tak dobry rezultat w historii rozpoznawania łupkowych złóż na kontynencie europejskim. Być może już niedługo Włocławek pobije ten rekord.