REKLAMA

Czym są neologizmy? Jak wyglądał porządek wersalski? Co kryje się pod pojęciem zależności międzygatunkowych w przyrodzie? – odpowiedzi na te i wiele innych pytań przyniosą popołudniowe spotkania z Kujawsko-Pomorską Szkołą Internetową. Lekcje adresowane są głównie do przygotowujących się do egzaminów ósmoklasistów i maturzystów.

Interpretacje wierszy Tymoteusza Karpowicza i Bułata Okudżawy to tematy lekcji, które szczególnie zainteresują przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wśród zajęć z przedmiotów ścisłych ciągi liczbowe, termodynamika i droga w ruchu przyspieszonym. Ósmoklasiści porozmawiają w tym tygodniu o książce: „Mały Książę”, zaplanowano także zajęcia z matematyki, których tematami będą działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych oraz wykorzystanie wyrażeń algebraicznych w praktyce.

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36837-ostatni-tydzien-lutego-w-e-szkole