REKLAMA

Zbiórka odbędzie się 26 października 2019 roku. Tradycyjnie, w ramach akcji będzie prowadzony odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli we Włocławku.

Tym razem niepotrzebnych, dużych odpadów pozbędą się mieszkańcy osiedli: Michelin i Zawiśle. Odbiór rzeczy przez „Saniko” będzie prowadzony w godzinach od 6.00 do 15.00.

Szczegółowy harmonogram jest opublikowany: https://www.zbierajselektywnie.pl/zbiorka-mebli