REKLAMA

Redakcja WLC.PL stanowczo dementuje informacje powtarzające się na łamach lokalnych serwisów, a także podawane przez przedstawicieli mediów, jakoby serwis WLC.PL stał się własnością, bądź udziałem jednego z polityków, który brał udział w minionych wyborach samorządowych.
Zaznaczamy z całą mocą, że redakcję WLC.PL tworzą osoby bezpartyjne, zainteresowane przede wszystkim podawaniem rzetelnych informacji i unikalnych, atrakcyjnych materiałów, dotyczących życia kulturalnego, sportowego i politycznego Włocławka i regionu.
Podkreślamy, iż właścicielem WLC.PL nie są osoby zaangażowane ani powiązane politycznie.
Z uwagi na dobre imię projektu WLC.PL, jak i ludzi zaangażowanych w jego rozwój, redakcja WLC.PL informuje, że wobec osób które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje o rzekomym przejęciu serwisu przez polityka, zostanie skierowane powództwo o naruszenie dóbr osobistych w trybie przewidzianym przez właściwe przepisy prawa.

Redakcja WLC.PL