REKLAMA

W dniu 5 września 2019 roku po 18 latach przerwy uroczyście otwarto Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym we Włocławku. Siedziba placówki zlokalizowana została w budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Łęgskiej 20 we Włocławku. Instytucja ta to jednostka o charakterze otwartym, która prowadzi w miejscu zamieszkania nieletnich działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną. Ośrodek Kuratorski, to również jeden ze środków wychowawczych, określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Do ośrodka kierowani są nieletni na podstawie orzeczeń sądowych, którzy wykazują symptomy demoralizacji lub dopuścili się czynu karalnego. Podejmowane
w ośrodku działania zmierzają do zmiany postaw u nieletnich w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości. Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli między innymi: Ewa Felińczak prezes Sądu Okręgowego we Włocławku, Artur Lesiak prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Mieczysław Oliwa prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski, prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, Domicela Kopaczewska zastępca prezydenta Miasta Włocławek, wiceprezes Sądu Okręgowego we Włocławku, prezesi sądów rejonowych, dyrektorzy sądów, kuratorzy okręgowi oraz kuratorzy zawodowi i społeczni.

Zasadność powołania ośrodka wskazała Pani Ewa Felińczak prezes Sądu Okręgowego we Włocławku cytując na otwarciu słowa Janusza Korczaka „dziecko chce być dobre….Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

no images were found