REKLAMA

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje w najbliższy czwartek, 5 września br. w godzinach od 12.30 do 16.30 otwartą akcję poboru krwi.

Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. 3 Maja u wylotu do pl. Wolności.

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.

Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania.

14,850 litrów krwi zebrano podczas sierpniowej akcji poboru krwi.