REKLAMA

Są już parklety na placu Wolności i ul. Zduńskiej W obszarze rewitalizacji pojawiły
się dwa nowe parklety. Konstrukcje zostały zamontowane w ramach przedsięwzięcia
3.1.4. Parklety w Śródmieściu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na
lata 2018-2028.
Lokalizacje parkletów, czyli służących wypoczynkowi drewnianych konstrukcji,
wzbogaconych o zieleń, zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu
internetowym.
Pierwszy stanął na Placu Wolności, na wysokości postoju taxi. Drugi parklet został
udostępniony przy ul. Zduńskiej 4, w pobliżu skrzyżowania z ul. Królewiecką.
Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-
2028, przedsięwzięcie 3.1.4 realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Włocławek, skierowane jest do społeczności obszaru rewitalizacji oraz osób
odwiedzających obszar i wdrażane w związku z niską jakością przestrzeni publicznej
oraz brakiem miejsc do wypoczynku i rekreacji. Działanie polega na zaprojektowaniu
parkletów – małych ulicznych wysp aktywności, ich wykonaniu i montażu na ulicy.
Celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności obszaru, w tym gospodarczej i poprawa
jego wizerunku. W okresie obowiązywania GPR, w obszarze rewitalizacji pojawi się
łącznie pięć parkletów. Pierwszy parklet w obszarze rewitalizacji, który powstał w 2019 roku z inicjatywy
architekta i społecznika Artura Baranowskiego przy wsparciu mikrograntu Urzędu Miasta
Włocławek w ramach Programu wsparcia projektów lokalnych został czasowo
zdemontowany z ul. Kościuszki i poddany konserwacji. Niebawem wróci na swoje
miejsce. Zieleń, która była w nim do tej pory wykorzystywana, została przesadzona.
Artykuł na ten temat jest opublikowany: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/