REKLAMA

Dziś w Domu Rzemiosła odbyła się uroczysta ceremonia pasowania na ucznia rzemiosła. Młodzież złożyła ślubowanie na przyszłych czeladników.

Kształcenie zawodowe w rzemiośle od lat daje szanse i możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, spełniających wymagania na rynku pracy oraz wyuczenia się dobrze wynagradzanego zawodu.

Absolwenci rzemiosła mają duże możliwości do realizacji zawodowej, łącznie z rozpoczęciem własnej działalności. Przed nimi okres 3-letniej, ciężkiej nauki zawodu. 

no images were found