REKLAMA

Decyzją Prezydenta Włocławka, oraz na podstawie złożonych wniosków, na ten cel zostanie przeznaczone blisko 840 tys. zł. Dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie lub na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków możliwe są dzięki objęciu obszaru rewitalizacji we Włocławku Specjalną Strefą Rewitalizacji. To jedno z narzędzi Ustawy o rewitalizacji z 2015 r., wspierających właścicieli i użytkowników wieczystych, którzy chcieliby poprawić stan technicznych swoich nieruchomości.
W pierwszym roku obowiązywania SSR, do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 10 wniosków, spośród których 9 zostało rozpatrzonych przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Włocławek (1 wniosek wpłynął po terminie). W wyniku weryfikacji, Komisja rekomendowała 6 wniosków do podpisania umów o dotację.
Największym zainteresowaniem cieszył się program „Remont krok po kroku”, w ramach którego dofinansowanie otrzymają nieruchomości: ul. Żabia 27 (kwota dotacji: 13 577,20 zł na remont elewacji oraz pokrycia dachowego budynku mieszkalnego), ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 18 (kwota dotacji: 38 939,68 zł na remont elewacji, zmianę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu), ul. Piekarska 3 (kwota dotacji: 13 443,74 zł na wymianę 4 balkonów w budynku mieszkalnym), ul. Zduńska 4B (kwota dotacji: 4 055,72 zł na remont ściany podłużnej budynku oficyny po lewej stronie)
Ponadto z programu „Inwestycja z klasą” zostanie wyremontowana nieruchomość przy ul. Brzeskiej 23 (kwota dotacji: 531 422,07 zł na remont budynku mieszkalnego z zagospodarowaniem terenu), a obiekt z ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 27 (kwota dotacji: 238 171,39 zł na remont elewacji i dachu kamienicy) skorzysta z programu „Historia się opłaca”
Kolejnym etapem związanym z realizacją dotacji jest podpisanie umów z wnioskodawcami. Realizacja prac i rozliczenie dotacji przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości nastąpi w bieżącym roku.
Pełna treść komunikatu na ten temat jest opublikowana: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,prezydent_przyznal_dotacje_do_remontu_nieruchomosci_,585.html