REKLAMA

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i instytucje zaangażowane w organizację wolontariatu i działające na terenie Włocławka na Piknik Wolontariatu, który odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021, od godziny 16:00 do około 20:00, na terenie Wake Parku we Włocławku.

Aby wziąć udział w Pikniku Wolontariatu wystarczy zgłosić swój udział. Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: cop.wloclawek@gmail.com

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania limitu miejsc. Uczestnictwo w pikniku jest bezpłatne.

Pełna informacja na ten temat: https://www.facebook.com/events/227324142201158/?ref=newsfeed