REKLAMA

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg informuje, że w związku z zakończeniem prac remontowych, polegających na wymianie i przebudowie magistrali wodociągowej, prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w dniu 19 lipca 2019r. chodnik na Moście im. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza zostanie udostępniony dla ruchu.

Odwierty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zostaną zabezpieczone przy użyciu tymczasowych, stalowych zabezpieczeń, jak również wygrodzone barierkami. Przeprowadzenie naprawy obecnie nie jest możliwe ze względu na trwające postępowanie, prowadzone przez prokuraturę dotyczące jakości przeprowadzonych prac remontowych chodnika na Moście im. Edwarda Śmigłego – Rydza zgodnie z projektem.

Chodnik zamknięto i zaczęto remontować w listopadzie 2017r. Planowany okres trwania robót budowlanych został wyznaczony na lipiec-sierpień 2018 roku.

Ekipa drogowców zaczęła od strony zachodniej, od Zawiśla. Wiązały się z tym zmiany w ruchu drogowym na moście. Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu, związana z remontem chodników na moście im. Marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku, co powodowało utrudnienia w ruchu drogowym.