REKLAMA

Pochodząca z Włocławka studentka prawa na UG Oliwia Zamrzycka wyraża sprzeciw do wyroku TK z dnia 22.10, podczas zajęć z prof. Jakubem Steliną, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który poparł ten wyrok. Na nagraniu studentka nawołuje do ustąpienia ze stanowiska wykładowcy akademickiego.

Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie zakazu aborcji. Uznał, że przerwanie ciąży, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodne z konstytucją. Wygląda więc na to, że Polska obecnie będzie miała najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w Europie, tuż obok Watykanu i Malty. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska.