REKLAMA

10 marca 2020 roku o godz. 13:00 w Sali Senatu w budynku Rektoratu PUZ we Włocławku (ul. 3 Maja 17) nastąpi podpisanie porozumienia między Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku a Szpitalem Lipno sp. z o.o. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku w partnerstwie ze Szpitalem Lipno sp. z o.o. otrzymała 2.599.353,62 zł dofinansowania na realizację projektu „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”.

Realizacja projektu planowana jest od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) na kierunku Pielęgniarstwo. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.05.03.00-00-0014/19).