REKLAMA

Autor: Michał Waliszewski

Metoda, którą przyjąłem ocenia pytania na jedną z trzech ocen: 

„+”, czyli pytanie było wystarczająco precyzyjne by kandydat musiał się konkretnie odpowiedzieć,

„0”, gdy tylko częściowo ograniczono dowolność odpowiedzi,

i „-„ gdy Trzaskowski mógł odpowiedzieć dowolnie, a i tak odpowiedź musi być „zaliczona”.

Oceny precyzyjności odpowiedzi Rafała Trzaskowskiego są od -1 do 1, gdzie 

„-1” to całkowite ominięcie pytania,

„0” to częściowa odpowiedź,

„0,5” odpowiedzenie na większość pytania,

i „1” czyli odpowiedź na jego sedno. 

W tym materiale, jest przedstawiona blisko połowa tematów pytań. Pozostałe będą przedstawione w jutrzejszym artykule.

Oceny nie odzwierciedlają moich poglądów na zgodność z odpowiedziami kandydata KO, tylko to, czy w ogóle odpowiedział konkretnie. 

10.Polityka

I.Pytanie o jedno-ustawowe rozwiązanie kwestii praworządności:

RN jest przeciw takiemu rozwiązaniu, a typ działania uzależnia od stopnia bezprawnego zawłaszczenia. 

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1 

Ocena pytania: +

II: Pytanie o zaufanie do obecnych sądów i Sądu Najwyższego: 

RT całkowicie ominął odpowiedź.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: -1

Ocena pytania: +

11.Najwyższy Czas

I.Czy usunąłby z Tarczy 4.0 artykuły o ograniczeniu wolności słowa?

Tak.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

II.Czy będzie wnosił o audyt w TVP?

RT poparł audyt i zgłosił postulat likwidacji TVP Info.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

12.Gazeta Polska

I.Pytanie o finansowanie fundacji osoby, która była współpracownikiem SB:

Pytanie było niedorzeczne – nie ocenia się osób, tylko wnioski organizacji, więc nie ma podstawy by odmówić finansowania, ponieważ ktoś był kilkadziesiąt lat temu w SB (co wskazał RT).

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: –

II.Pytanie o poparcie potencjalnych sankcji Niemiec na USA za sprzeciw USA wobec Nord Streamu 2:

RT wspiera walkę z Nord Stream 2, poparł działanie USA, sprzeciwia się takim sankcjom.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

13.Wirtualna Polska

I.Pytanie o źródła finansowania dodatku emerytalnego dla matek.

RT zauważa wysoki koszt tego programu i wystąpiłby z nim dopiero po kontroli finansów państwa.

Teoretycznie przyznał, że nie jest to coś co może samemu chcieć wprowadzać od razu, ale de facto nie wskazał żadnego konkretnego finansowania. 

Ocena szczegółowości odpowiedzi: -1

Ocena pytania: +

II.Pytanie o opinię instytucji prawa łaski: 

RT wyłączyłby pewne kategorie z prawa łaski. 

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: 0 (tylko częściowo zmusza to kandydata do opowiedzenia się po jakiejś stronie)

14.Gazeta Wyborcza

I.Pytanie o wyrównanie płac kobiet i mężczyzn.

RT zarządził audyt co do tego jako prezydent Warszawy, chce działań państwa w kierunku wyrównania, a jako przykład podał zaliczenia okresu wychowania dzieci uznawanego przez państwo do czasu pracy liczonego przy naliczaniu emerytur. W ten sposób odpowiedział co można zrobić wokół samego problemu, ale nie bezpośrednio na samo pytanie. 

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +0,5

Ocena pytania: +

II. Pytanie o typ działań broniących samorząd.

RT wskazał na weta do ustaw ograniczających finansowanie samorządów.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

15.TVN24

I.Pytanie o to czy jest gotów wykonać gest dobrej woli wobec przeciwników politycznych i czy takim gestem może być ulica im. Lecha Kaczyńskiego.

Potwierdził takie działanie. 

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: 0 (realnie pyta o konkret tylko w drugiej części, ale jest też bardzo sugerujące)

II.Powtórka pytania o spór o miejsce przy stole spotkań Rady Europejskiej (już raz na to odpowiedział).

RT powtórzył wcześniejszą odpowiedź.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: – (redaktorka nie zauważyła, że to pytanie już padło)

16.Super Express

I.Pytanie o poparcie dla pensji dla pierwszej damy.

RT odpowiedział tylko połowicznie, że powinna mieć opłacone składki ZUS. 

Ocena szczegółowości odpowiedzi: 0

Ocena pytania: +

II.Pytanie o dobrowolność składek ZUS?

RT stwierdził, że popiera ogólny koncept, może poprzeć tylko po konsultacjach. 

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +0,5

Ocena pytania: +

17.TVP3 Poznań

I.Pytanie o wypłacenie reparacji Żydom.

RT słusznie określił, że to jest kwestia sądów, ale nie podał swojej oceny co do sprawy (a wystarczyło powołać się na umowę między PRL, a USA, która całkowicie wyłącza ten problem)

Ocena szczegółowości odpowiedzi: 0

Ocena pytania: – (pytanie wprowadza błędne założenie, że to prezydent będzie decydował o sprawie, podczas gdy jest już umowa międzynarodowa definiująca to postępowanie i de facto pozostawia decyzję sądom)

II.Ogólne pytanie o wolność w internecie.

RT wymienił swoje działania z przeszłości i popieranie nimi wolności w internecie.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: – (pytanie będące tak ogólne i tak sugerujące jedyną „słuszną odpowiedź”, że nie mogło sprawić kandydatowi na prezydenta żadnych problemów i 10/10 kandydatów zapewne odpowiedziało by bardzo podobnie)

18.Fakt

I.Pytanie o gwarancje utrzymania obecnego wieku emerytalnego.

Pytanie tak nieprecyzyjne, że każda odpowiedź byłaby na plus, bo nikt nie może dać nikomu żadnych gwarancji reakcji na ustawy, a jedyne co może, to określić swoje zdanie w danym temacie. 

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: – (nie wymuszało żadnej deklaracji na kandydacie ponad te, już udzielone na wcześniejsze pytania)

II. Pytanie o pierwszą wizytę zagraniczną w razie wygranej:

Bruksela.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

19.Dzienink Gazeta Prawna

I.Jakie RT widzi miejsce, z którego można przesunąć pieniądze na realizację jego programu?

RT wskazał na przekierowanie pieniędzy z projektów takich jak np. CPK na m.in. Ochronę Zdrowia, którą uznaje za pilniejszy wydatek. 

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

II.Pytanie o możliwość współpracy z rządem, gdy używa ostrej retoryki wobec PiS.

RT rozgraniczył w których kwestiach jest możliwa współpraca, a których będzie blokował działania PiS.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1 

Ocena pytania: 0 (dawała bardzo dużą możliwość kandydatowi do ogólnej odpowiedzi, choć nakreślała ogólny cel)

Suma punktów Rafała Trzaskowskiego: 13/20 możliwych. Około 65%, „3” w skali szkolnej. 

Suma punktów Rafała Trzaskowskiego, na precyzyjne pytania (oceniane na „+”): 

6/12. 50%, „3-„ w skali szkolnej. 

Druga runda była zdecydowanie gorsza i dla Trzaskowskiego, i dla redakcji. Dziennikarzy można wytłumaczyć przede wszystkim tym, że ci wcześniej mogli pytać na dowolny temat, a ci później zaczęliby powtarzać pytania. Pierwsza runda była zdecydowanie bardziej merytoryczna. W drugiej Trzaskowski znacznie częściej omijał odpowiedzi. Końcowa ocena to silna trójka z małym plusem. 

Na pewno na podstawie tej rozmowy, da się przedstawić szkielet jego programu, co w mojej ocenie oznacza, że sam program miał sens i z racji tej formuły ciężko zarzucić organizatorom stronniczość, bo musiałyby być w to zaangażowane redakcje 19 mediów. 

Suma punktów po obu rundach: 26,5/39. 68% 4-/3+ w skali szkolnej.

Suma punktów na pytania ocenione jako precyzyjne: 17/28. Ok 61%, 3 w skali szkolnej. 

Ocena pytań: 

Precyzyjne pytania: (+): 12

Średnio precyzyjne pytania (0): 3

Nieprecyzyjne pytania: 5

Najgorsza redakcja I rundy: TVP3 Poznań. Pierwsze pytanie było u podstaw błędne i powielało mit dotyczący reparacji, która to kwestia była poruszana na spotkaniu Clinton-Sikorski, gdzie Sikorski powołał się na umowę USA-PRL, gdzie to USA przejmują na siebie wszystkie podobne roszczenia. Pozostaje kwestia normalnych spadków, ale tam narodowość nie ma znaczenia. Drugie pytanie było za to tak szerokie, że kandydat mógł odpowiedzieć co chciał. Ponad to żaden z kandydatów jeszcze pierwszej tury, nie powiedziałby wprost, że nie chce bronić wolności słowa, więc jeśli ktoś chce złapać go niekonsekwencji, to musi to zrobić bardzo umiejętnie. To się w tym przypadku nie wydarzyło.