REKLAMA

Do 11 sierpnia można składać oferty w
postępowaniu na opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego
połączenie bulwarów z tunelem pod ul. Wyszyńskiego.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ciąg pieszo-rowerowy stanowiący
połączenie Bulwarów z tunelem pod ul. Wyszyńskiego”.
Plany dotyczą przebudowy istniejącego ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy, który
połączy bulwary z Parkiem Sienkiewicza.