REKLAMA

Policja ostrzega mieszkańców przed oszustami, którzy wykorzystują nieostrożność szczególnie osób starszych i samotnych. Sprawcy, mając na celu wejście do mieszkania i dokonanie kradzieży podają się za pracowników administracji, instytucji państwowych lub organizacji charytatywnych.

Sprawcy oszustw i kradzieży na pracowników spółdzielni, oferujących nam sprzęt do kupienia czy pracowników innych instytucji pomocowych zawsze wykorzystują nieostrożność i zaufanie szczególnie osób starszych i samotnych. To pozwala sprawcy na przeszukanie mieszkania i kradzież pieniędzy, czy też wartościowych przedmiotów.

Wśród najważniejszych zasad zapobiegających tego typu przestępstwom, policjanci wymieniają m.in. takie reguły postępowania:

–  będąc w domu zawsze zamykajmy drzwi wejściowe na zamki;

–  nie otwierajmy drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł- spójrzmy przez wizjer i zapytajmy;

–  jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. spółdzielni mieszkaniowej, banku, elektrowni, gazowni, administracji, bez otwierania drzwi sprawdźmy telefonicznie czy był on do nas kierowany, 

– nie wolno dawać pieniędzy akwizytorom czy inkasentom lub osobom, które telefonicznie podają się za członków rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące;

– w razie jakiejkolwiek wątpliwości należy dzwonić na telefon alarmowy 112 – policjanci przyjadą i wyjaśnią sprawę.

Pełna informacja na ten temat: http://www.wloclawek.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb4/informacje/wiadomosci/99522,Uwazajmy-kogo-wpuszczamy-do-mieszkania.html