REKLAMA

„Kobieta bezpieczna” to kurs, który poza nabyciem praktycznych umiejętności może w pewnym stopniu dać kobietom poczucie niezależności i samodzielności w sytuacji zagrożenia. Włocławscy policjanci zachęcają mieszkanki Włocławka i powiatu włocławskiego do uczestnictwa.

Od 25 marca 2020 r. ruszy realizowany przez Komendę Miejską Policji we Włocławku program „Kobieta bezpieczna”. W ramach przypomnienia jest to rodzaj kursu, podczas którego pełnoletnie kobiety nabywają wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu samoobrony i udzielania pierwszej pomocy.

W kursie uczestniczyć będzie 50 zainteresowanych pań. Zgłoszenia i zapytania można kierować do Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP we Włocławku pod numerami: 54 414 53 59 lub 54 414 53 50 /o zakwalifikowaniu decyduje kolejność/ od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 15. Potencjalna uczestniczka musi być pełnoletnia i nie może mieć  przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia.

Co do kwestii organizacyjnych, kurs będzie odbywał się co środę w godzinach 16.00- 19.30, na terenie Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Planowane jest 12 spotkań co tydzień podczas których kobiety poznają elementy techniki samoobrony, prawa, psychologii, prewencji i udzielania pierwszej pomocy. 

Zainteresowane mieszkanki z Włocławka i powiatu włocławskiego zapraszamy do zgłaszania się.