Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystając z usług WLC.PL (dalej łącznie „Usługi” a osobno „Usługa”), powierzasz nam swoje informacje. Zdarza się również, że informacje te powierzasz także naszym zaufanym partnerom czyli stronom trzecim, z którymi współpracujemy aby zapewnić Ci Usługi na najlepszym poziomie, jak również którzy realizują działania marketingowe (zwani dalej „Zaufani Partnerzy”) a także Ci, którzy bezpośrednio lub pośrednio zlecają nam działania marketingowe (zwani dalej „Klienci”).

Dane, które przetwarzamy

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług WLC.PL. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Tobie kont lub profili w Usługach np. adres e-mail, które nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy także dane, które sam zamieszczasz w Usługach udostępnianych Tobie przez nas w ramach tzw. „hostingu” – w takim przypadku nasze przetwarzanie ogranicza się jedynie do udostępnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczasz te dane. 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych jest WLC.PL. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym Klienci.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem czyli WLC.PL i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. prawo żądania sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane Twoje dane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz ponadto skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz ponadto skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.