REKLAMA

W okolicach Włocławka znajduje się zaniedbana mogiła 8 Obrońców Wisły, którą dopiero niedawno lokalni społecznicy wydobyli ze zbiorowego zapomnienia, nagłaśniając historię miejsca, gdzie zostali pochowani Bohaterowie walk o niepodległość. Włocławianie własnymi siłami udekorowali miejsce oraz flagami oznaczyli trasę dojścia do grobów, lecz teraz potrzebują wsparcia. Zadanie będzie polegać na wykonaniu szczegółowych badań archeologicznych oraz montażu nowej mogiły oraz postumentu w otoczeniu miejsca pochówku lokalnych Bohaterów. W celach edukacyjnych stworzone zostaną tablice informacyjne.

zwiedzających oraz może być miejscem prowadzenia zajęć edukacyjnych nt. historii miejsca.

W dniu 26-08-2020 roku przeprowadzono za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, Delegatura we Włocławku badania archeologiczno-sondażowe w domniemanym miejscu pochówku zbiorowego z 1920 roku. Prace prowadzone były na terenie nieczynnego cmentarza ewangelickiego. Kierowała nimi dr Alicja Drozd-Lipińska z Katedry Biologii Człowieka, a współuczestniczyli wolontariusze w tym uczniowie Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1930 roku.

Wobec nowych faktów i ustaleń pojawiło się kilka hipotez na temat szczątków z 1920r. Dotarliśmy do krewnych kronikarza i nauczyciela z Rachcina Kaziemierza Ziemniewicza , który opisywał w Kronice Szkoły z Rachcina upamiętnienie poległych przez uczniów w dniu wszystkich świętych na Cmentarzu Ewangelickim w Łęgu Witoszynie.

Zbiórka została opublikowana na prośbę organizatora, za treść odpowiada organizator.

Link do zbiórki:

https://zrzutka.pl/e6nusf