REKLAMA

Ferie w roku szkolnym 2019/2020 będą trwały od 27 stycznia do 9 lutego 2020r. Na terenie Gminy Miasta Włocławek będą odbywały się w następujących szkołach: SP 2, SP 3, SP 10, SP 19, ZSP nr 1 i ZS nr 3. Udział w zimowych półkoloniach weźmie 151 dzieci.

Urząd Miasta Włocławek podpisał porozumienie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji dotyczące zasad nieodpłatnego korzystania przez młodzież szkolną z terenu Miasta Włocławek z obiektów OSiR – u, tj. z Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego przy ulicy Wysokiej 12, Krytej Pływalni „Delfin” przy al. Chopina 10 oraz Hali Sportowo – Widowiskowej przy al. Chopina 12 w formie zorganizowanej. Dyrektorzy szkół biorących udział w półkoloniach mieli możliwość wcześniejszego zgłoszenia do Wydziału Edukacji chęci skorzystania z tych obiektów celem ustalenia harmonogramu.

Miejsca, gdzie dzieci będą realizowały wypoczynek zimowy to oprócz szkoły, m. in. warsztaty w Teatrze Impresaryjnym, zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej: produkcja mydełek ekologicznych, warsztaty tworzenia pizzy w pizzerii Placek Wolności, warsztaty w KPCEN, warsztaty w Centrum Kultury Browar B, zajęcia w Galerii sztuki Współczesnej, zajęcia w Parku Edukacyjnym i Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa, warsztaty etnograficzne w Muzeum Etnograficznym, zajęcia z pracownikami Fundacji Orange – Bezpieczny Internet, liczne spotkania z pielęgniarka, pracownikami SANEPIDU, ponadto zajęcia na MBM i Delfin, zabawy i gry rekreacyjne, zajęcia w terenie na świeżym powietrzu. Na zakończenie półkolonii przewidziany jest seans filmowy w MULTIKINIE.