REKLAMA

Zespól Szkół nr 3, którego patronką jest Maria Grzegorzewska, ogłosił Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny. Jego celem jest przybliżenie postaci Marii Grzegorzewskiej, wzbudzenie
zainteresowania historią, a także kształtowanie pozytywnej podstawy wobec osób z
niepełnosprawnościami.
Organizator konkursu zakłada, że praca stworzy uczniom możliwość poszukiwania i
badania różnorodnych źródeł historycznych związanych z postacią Marii
Grzegorzewskiej oraz zaprezentowanie jej postaci w interesującej i nowatorskiej formie.
Prace plastyczne wraz z dokumentacją należy wysłać do 1 marca 2022 r. na adres: Zespół
Szkół nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek z dopiskiem:
Konkurs plastyczny.