REKLAMA

Został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035.

Plan będzie obejmował kompleksowo wszystkie formy przemieszczania oraz interakcje między transportem i zagospodarowaniem przestrzennym. Jego wdrożenie ma przyczynić się do obniżania negatywnego wpływu transportu na środowisko, klimat i ludzi, poprzez zwiększanie udziału przyjaznych środowisku środków transportu.

Dokument opracuje Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Termin sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035 to dwanaście miesięcy od daty podpisania umowy.