REKLAMA

Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanej przebudowy budynku przy ul. Królewieckiej 12. W ramach dokumentacji wykonawca, tj. firma BBG – Projekt sporządzi m.in. niezbędne ekspertyzy techniczne budynku. Częścią zadania będzie też pełnienie nadzoru autorskiego.

Zgodnie ze specyfikacją, dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna powstać w ciągu 60 dni od podpisania umowy z wykonawcą.

Szczegóły postępowania: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,60474,20dff5c90b8b352f914beec3b491fc35.html