REKLAMA

Urząd Miasta wyłonił ofertę najkorzystniejszą w przetargu, którego tematem jest wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem.

Jaki jest planowany zakres rzeczowy strategicznej mapy hałasu? To m.in. wdrożenie ciągłego systemu monitorowania hałasu drogowego w oparciu o 5 stacji pomiarowych, opracowanie modelu akustycznego miasta Włocławek, wykonanie pomiarów kalibracyjnych hałasu w środowisku oraz walidacja opracowanego modelu. Niezbędne będzie także opracowanie założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem w zakresie ochrony przed hałasem planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, długoterminowych oraz oszacowania efektów działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat.

Wykonawca będzie musiał zapewnić utrzymanie monitoringu hałasu przez okres 12 miesięcy od dnia jego uruchomienia. Mapa hałasu będzie musiała powstać w terminie zaoferowanym w złożonej ofercie, jednak nie dłużej niż w terminie 259 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (oraz nie później niż do dnia 31 maja 2022 r.).
Zadanie zrealizuje: Konsorcjum firm: Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp. k. – lider konsorcjum oraz Akustix Sp. z o.o. – partner konsorcjum, za całkowitą cenę brutto wynoszącą 317 340,00 zł.

Szczegóły postępowania są dostępne: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,53801,2bd65146b5bee94f839313fc72562197.html