REKLAMA

W województwie kujawsko-pomorskim obowiązkowi spisania powinno poddać się 65 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 30%.
Dlatego, żeby pomóc rolnikom, organizowane jest spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS. Spotkanie odbędzie się 20 października 2020 r. o godz. 10.00 i potrwa 60 minut.

Żeby dołączyć do spotkania należy kliknąć w link: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWYxZDI3OGYtZjQ2Yy00YTZlLWFlNWQtODFjNmVhNGJhNDNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252227548bda-f5ce-43c6-b0aa-7bd69e36e84a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252249c6a3a1-9728-4984-8346-2d41e955801f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a1057397-45e1-4123-a8f0-1ea92c97ec82&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań na temat samego badania i jego przebiegu. Zostaną też podjęte zagadnienia związane z formularzem a także te dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie.

Spotkanie zostało objęte patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Odział Terenowy w Bydgoszczy.