REKLAMA

Zostały ogłoszone wyniki naboru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nasze województwo otrzymało łącznie 229 088 047,00 zł. Zrealizowane zostanie 45 wniosków na drogi powiatowe (łączne dofinansowanie to 79 293 380,00 zł) oraz 177 wniosków na drogi gminne (łączne dofinansowanie to 149 794 667,00 zł).

W naszym regionie w powiatach włocławskim, aleksandrowskim, radziejowskim i lipnowskim, dofinansowanie otrzymało 28 gmin, z czego 4 gminy otrzymały dofinansowanie na 3 drogi w każdej gminie, a 9 gmin na 2 drogi w każdej gminie. 

Miasto Włocławek otrzymało środki na: rozbudowę drogi powiatowej nr 2044C na odcinku ul. Grodzkiej w mieście Włocławek wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozbudowę drogi powiatowej na ul. Grodzkiej wraz z rozbudową drogi powiatowej na ul. Witoszyńskiej oraz rozbudowę drogi gminnej w ciągu ul. Żytniej między skrzyżowaniami Barską a Łanową.

Łącznie na te zadania miasto otrzyma 10 671 636,00 zł. W przypadku największego zadania, czyli rozbudowy drogi powiatowej na ul. Grodzkiej wraz z rozbudową drogi powiatowej na ul. Witoszyńskiej, miasto otrzymało maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 80%, czyli aż 5 667 252,00 zł.