REKLAMA

Samorządowy wojewódzki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP) uruchomi niekomercyjne pożyczki na przedsięwzięcia inwestycyjne służące wytwarzaniu i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

O tanie, oprocentowane poniżej stopy rynkowej pożyczki na inwestycje związane z produkcją i dystrybucją zielonej energii będą się mogły ubiegać zarówno firmy, jak i podmioty publiczne, w tym instytucje samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Wartość pożyczki wyniesie do 5 mln złotych, czas spłaty do 10 lat.

Szczegóły i dokumenty będą dostępne wkrótce.

Informacja na ten temat jest opublikowana:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34104-pozyczki-na-zielona-energetyke