REKLAMA

W siedzibie Spółki Kujawskie Poręczenia Kredytowe przy ul. Toruńskiej 148 lok. B02 (budynek Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości) przyjmowane są wnioski o pożyczkę unijną dla mikroprzedsiębiorstw. 

Pożyczki oferowane są przez Konsorcjum Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw, w którego skład wchodzą Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Konsorcjum realizuje projekt w ramach produktu POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pożyczki mogą być udzielane mikroprzedsiębiorcom, mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat.

Maksymalna wysokość udzielanej pożyczki wynosi 100 tys. zł z okresem spłaty do 60 miesięcy (możliwe wydłużenie spłaty do 66 miesięcy i karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy).

Pożyczki unijne są preferencyjnie oprocentowane (stałe oprocentowanie):

– dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 24 miesięcy od 0,93% ;

– dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji od 1,85%;

– dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą od 24 do 60 miesięcy od 2,45%.

Pożyczki unijne są udzielane bez prowizji i innych dodatkowych kosztów, spłacane są wraz z odsetkami w ratach miesięcznych i nie wymagają wkładu własnego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.poreczeniakredytowe.pl w zakładce „Pożyczka unijna”.

Siedziba Spółki: Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 148 lok. B02, 87-800 Włocławek, tel. 54 423 20 15, e-mail: poreczenia@pksp.pl