REKLAMA

Jest to projekt, który
dedykujemy społecznościom lokalnym. Prawnicy ze Stowarzyszenia Adwokackiego
“Defensor Iuris” #DI , IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich Oddział Toruńsko-
Włocławski i Co w Prawie Piszczy – łączą pomysły i siły, aby tłumaczyć w prosty sposób
zawiłości prawa… czasem poważnie, czasem z uśmiechem, ale zawsze prosto.Bo prawo
dotyczy nas wszystkich.

Spotkanie odbędzie się 24 września 2021 r. o godz. 17:00 w kawiarni obywatelskiej
“Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9.